Recenzja
Opowiem ci mroczną historię

Czarny Wygon. Bisy II
okiem literaturoznawcy

Czarny Wygon. Bisy 2
Czarny Wygon. Bisy 2
ok�adka: mi�kka, 320 stron

wydawnictwo: Wydawnictwa Videograf S.A., 2014

Ostatnia cz�� cyklu o przekl�tej wiosce na Roztoczu.

Przenikaj�ce z innego wymiaru z�o ��czy si� z mocami, kt�re w ma�ej wiosce znalaz�y podatny grunt i b�yskawicznie rosn� w si��. Witold Uchmann przekona� si� ju� na w�asnej sk�rze, czym to grozi, wi�c postanawia stawi� im czo�a. Niespodziewanie otrzymuje wsparcie i wszystko wskazuje na to, �e s� szanse na pozytywny obr�t spraw, gdy nagle z obj�tej kl�tw� zatajenia Starzyzny zaczynaj� do niego dociera� coraz bardziej niepokoj�ce wie�ci. Wygl�da na to, �e b�dzie musia� wr�ci� tam raz jeszcze, by stoczy� ostateczn� walk� z Czarnym i jego sprzymierze�cami...powrót do spisu książek


© Stefan Darda 2023

wykonanie: WebDuDi
Strona dopasowana do rozdzielczości 1024x768 lub wyższych