Recenzja
Opowiem ci mroczną historię

Czarny Wygon. Bisy II
okiem literaturoznawcy

Czarny wygony - Tom 2
Czarny wygony - Tom 2
ok�adka: twarda

Po��czone wydanie trzeciego i czwartego tomu g�o�nego cyklu o zawieszonej w czasie wiosce, dotkni�tej upiorn� kl�tw�. Kontynuacja los�w dziennikarza Witolda Uchmanna i jego przyjaciela Adama Nawrota, kt�rzy pr�buj� rozwik�a� tajemnic� Starzyzny. Mieszka�cy sielskiego dot�d Roztocza przekonuj� si�, �e z�o z przekl�tej wioski mo�e przenikn�� do naszej rzeczywisto�ci. Do gry wkracza posta� Czarnego, kt�ry wnikn�� si� w cia�o zmar�ego kilka dni wcze�niej m�czyzny, nie wyobra�aj�c sobie, �e mo�e odnie�� pora�k�. Je�li uda mu si� zrealizowa� plan, po opanowaniu kilku wiosek ruszy dalej, wraz z rosn�c� w si�� armi� swoich zwolennik�w. Zagro�enie p�yn�ce z jego strony potrafi rozpozna� tylko kilka os�b, kt�re wcze�niej by�y ju� w przekl�tej Starzy�nie. Czy znajd� w sobie tyle si�y i determinacji, aby mu si� przeciwstawi�?powrót do spisu książek


© Stefan Darda 2023

wykonanie: WebDuDi
Strona dopasowana do rozdzielczości 1024x768 lub wyższych